November 21, 2022

Một trong số nhiều điểm biểu tình tại Sài Gòn chống Dự luật Đặc khu, tháng 6/2018. Ảnh minh họa: Internet

Hoa Thế Hệ

Dân nước tôi/ Bằng đôi chân mình xốc tới đi dựng tương lai/ Tất cả một lòng/ Đi gieo mầm dân chủ/ Nói làm sao cho đủ/ Giữa lòng đất nước bốn ngàn năm/ Vẫn còn đây một dân tộc anh hùng/ Mang nỗi tự hào và chung niềm khao khát…