March 31, 2023

Công nhân làm việc trong nhà máy ở Bạc Liêu thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh: Công nhân làm việc trong nhà máy ở Bạc Liêu thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh: VnExpress

Tôi muốn đi làm công nhân…

Tôi muốn đi làm công nhân để trực tiếp trải qua cái cuộc sống ngột ngạt, tăm tối ấy; để cảm, để hiểu bằng da thịt mình: người công nhân Việt Nam đang phải gánh chịu những gì. Nghe kể không thôi chưa đủ dù nhiều lúc nó đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Ai đã tiếp tay cho dạy thêm?

Cho đến lúc này, có ba thứ trở thành bản chất, đặc trưng của giáo dục Việt Nam, đó là Chủ Nghĩa Mác – Lê, Tham Nhũng và Dạy Thêm. Đương nhiên để có ba đặc trưng cơ bản này, giáo dục Việt Nam còn có thêm rất nhiều thứ, rất nhiều đặc tính liên đới và đóng vai trò nhân quả cho nó.