July 2, 2023

Hong Kong ngày 4/10/2019 – một hình ảnh không bao giờ còn có thể thấy ở Hong Kong. Ảnh: Laurel Chor/ Getty Images

Bi kịch Hong Kong là một cảnh báo cho thế giới

Lễ kỷ niệm sự kiện ngày 1 Tháng Bảy 1997 khi Hong Kong được trả lại cho Trung Quốc sau nhiều năm là nhượng địa của người Anh từng là một lễ kỷ niệm lớn. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là lời nhắc nhở thầm lặng về sự suy tàn bi thảm của Hong Kong dưới sự đàn áp ngày càng tồi tệ hơn của chế độ Bắc Kinh.

Một phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tại điểm thi trường THPT Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Kinh tế đô thị

Nhìn đề thi Văn năm 2023 trong chiến lược phát triển con người

Tinh thần khai phóng sẽ thấy rõ nếu đề thi vẫn lấy đoạn văn trên trong “Vợ Nhặt” làm điểm thảo luận nhưng mời gọi thí sinh liên hệ với hoàn cảnh hiện nay để nhận xét và thảo luận. Không có khuôn điểm khô cứng theo một bài giải định hướng rập khuôn. Thí sinh có toàn quyền đưa ra quan điểm của mình trong tinh thần không kỳ thị bất kỳ quan điểm nào miễn đề cập sát thực tế, đưa ra lập luận thuyết phục và có giải pháp sáng tạo…