July 16, 2023

Một số bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Ảnh: Tiền Phong

Hãy trả lại tiền cho nhân dân thống khổ!

Phiên toà chuyến bay giải cứu là phiên toà… chưa thấy bị hại. Bị hại ở đây là nhân dân thống khổ, họ phải được truy trả số tiền trên tỷ lệ mà các bị cáo nộp khắc phục vụ án.

Các hãng hàng không nên được triệu tập với tư cách có quyền và nghĩa vụ liên quan. Truy xuất danh sách bán vé của họ để trả lại cho dân không khó.