October 23, 2023

Sách giáo khoa. Ảnh: giaoduc.net

Phụ huynh tham gia chọn sách giáo khoa, nên hay không?

Theo dự thảo thông tư mà Bộ Giáo dục vừa công bố, từ năm học tới, không những nhà trường (bản chất là giáo viên) sẽ được chọn sách giáo khoa để sử dụng cho cơ sở giáo dục của mình, mà phụ huynh cũng sẽ được tham gia vào công việc này. Điều ấy có vẻ đang khiến nhiều người băn khoăn.

Phái đoàn Việt Tân đã trao cho bà Annemarie van der Heijden, Giám đốc Vụ Nam Á và Ðông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Hòa Lan một hồ sơ liên quan đến việc vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền tự do của người dân qua các luật an ninh mạng,...

Phái đoàn đảng Việt Tân tiếp xúc Bộ Ngoại giao Hoà Lan

Phái đoàn đại diện đảng Việt Tân đã có một cuộc tiếp xúc với đại diện Bộ Ngoại giao Hoà Lan hôm 19/10/2023 tại Den Haag.

Phái đoàn đại diện đảng Việt Tân gồm ông Châu Văn Khảm và 2 thành viên thuộc đảng Việt Tân tại Hoà Lan. Ðại diện Bộ Ngoại giao đón tiếp phái đoàn có bà Annemarie van der Heijden, Giám đốc Vụ Nam Á và Ðông Nam Á và bà Mirjam Hoogendam, chuyên viên về chính sách.