January 18, 2024

Tổng Bí thư đảng Việt Tân Hoàng Tứ Duy phát biểu tại Hội thảo tại Quốc Hội Mỹ: 50 Năm Hoàng Sa Bị Trung Quốc Chiếm Đóng" ngày 18/1/2024

Bài phát biểu của Tổng Bí thư đảng Việt Tân tại Hội thảo tại Quốc Hội Mỹ: “50 Năm Hoàng Sa Bị Trung Quốc Chiếm Đóng”

Trung Quốc đã vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khi đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 19/1/1974. 

Và điều đáng lo là Trung Quốc đã và sẽ không dừng lại ở Hoàng Sa. Trung Quốc đã sử dụng Quần đảo Hoàng Sa làm bàn đạp để bành trướng sang Quần đảo Trường Sa và tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. 

Đây là lý do tại sao sự chiếm đóng bất hợp pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đối với Quần đảo Hoàng Sa vẫn còn nguyên tầm quan trọng cho đến ngày nay. Mục đích của cuộc hội thảo tại Quốc Hội hôm nay là đưa ra các hành động hỗ trợ hòa bình và ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. 

Hội thảo tại Quốc Hội Mỹ: “50 Năm Hoàng Sa Bị Trung Quốc Xâm Chiếm”

Một điểm chung ở các phần trình bày trong buổi hội thảo là sự xác nhận việc Trung Quốc cưỡng chiếm trái pháp luật ở Biển Đông. Cuộc hội thảo ở Quốc Hội Hoa Kỳ đúng dịp 50 năm ngày mất Hoàng Sa là cách thể hiện điều đó.

Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân nói: “Tôi nghĩ bằng việc đánh dấu ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa là chúng ta nhấn mạnh tính bất hợp pháp của hành động đó.”