Thông cáo báo chí của Hội Nhà Báo Độc Lập về việc bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ về việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên thứ 3 của Hội bị bắt giữ trong thời gian gần đây. Ảnh: Việt Nam Thời Báo (IJAVN)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM

(Về việc bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn)

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, công an Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã khởi tố và bắt giam ông Lê Hữu Minh Tuấn – Tên thường gọi là Lê Tuấn – thành viên Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn 31 tuổi, là một thanh niên có học thức, đầy nhiệt huyết, sớm có nhận thức về thực tế cuộc sống, quan tâm đến các vấn đề của xã hội, của đất nước.

Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2019, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch và ngày 23 tháng 5 năm 2020, đã bắt giam ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự nghề nghiệp được thành lập năm 2014 và hoạt động dựa trên Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 20 của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát, và Điều 19 của Công ước Quốc tế về những Quyền Dân sự và Chính trị, hai văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.

Những hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay hoàn toàn căn cứ trên cơ sở về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do lập hội mà nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Bằng việc bắt giữ các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ và ông Lê Hữu Minh Tuấn cũng như sách nhiễu hàng loạt các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đã và đang từng bước trắng trợn xâm phạm và triệt tiêu các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi rõ trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội…

Đồng thời, thông điệp nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra qua việc đàn áp trắng trợn này là triệt tiêu hoàn toàn việc phản biện ôn hòa của các công dân, tiêu diệt các tổ chức xã hội dân sự.

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tuyên bố:

Việc bắt giữ các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn cùng nhiều blogger và Facebooker là hành vi vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền và Hiến pháp Việt Nam, đi ngược xu thế tiến bộ của nhân loại trong việc thực thi các giá trị phổ quát. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam huỷ bỏ các cáo buộc và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà báo độc lập nói trên.

Chúng tôi lên án những hành động đàn áp trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói riêng, các tổ chức xã hội dân sự nói chung cũng như những tiếng nói công dân khác sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình.

Chúng tôi tố cáo và báo động trước cộng đồng quốc tế việc đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các quyền cơ bản của công dân.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là chính phủ các quốc gia đã tham gia những công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và các quốc gia liên quan có những hành động thiết thực hơn để buộc nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng và thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền. Việc đàn áp báo chí, quyền tự do ngôn luận… của Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy các đối thoại nhân quyền không ràng buộc giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác hoàn toàn không mang hiệu quả thực tế.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kêu gọi mọi người dân Việt Nam ý thức một cách rõ ràng về quyền công dân của mình, đặc biệt là những quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội… mà hiện đang bị vi phạm hết sức nghiêm trọng bởi nhà cầm quyền cộng sản. Tất cả người dân Việt Nam cần ủng hộ các nhà báo độc lập, bao gồm cả các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong việc đấu tranh đòi quyền tự do báo chí.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam kêu gọi các cá nhân và tổ chức thực hành nhân quyền trong và ngoài Việt Nam lên tiếng và hỗ trợ tiếng nói của chúng tôi trong thời gian tới.

Những hành vi đàn áp trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam không thể làm nhụt chí và càng không thể dập tắt tiếng nói tự do vì nhân quyền, vì xã hội, con người và đất nước Việt Nam cũng như sự nghiệp hòa bình thế giới.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động và không từ bỏ mục đích của mình, chủ trương đối thoại và phản biện ôn hòa vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng.

BAN LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM

INDEPENDENT JOURNALISTS ASSOCIATION OF VIET NAM
(Press release of Independent Journalists Association of Vietnam regarding the arrest of its member Le Huu Minh Tuan)

Hanoi, June 13, 2020

On June 12, 2020, the police in Ho Chi Minh City, Vietnam, arrested Mr. Le Huu Minh Tuan, usually known as Le Tuan, a member of the Independent Journalists Association of Vietnam.

Mr. Tuan, 31 years old, is an enthusiastic young intellectual, full of enthusiasm, and concerned about the country’s hot issues.

Previously, on November 21, 2019, the Vietnamese authorities arrested Mr. Pham Chi Dung, President of the Independent Journalists Association of Vietnam, and on May 23, 2020, detained Mr. Nguyen Tuong Thuy, Vice Chairman of the association.

The Independent Journalists Association of Vietnam is a professional civil society organization established in 2014 and operates based on Article 25 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, Article 20 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, two important international documents on human rights that Vietnam has signed.

Since its establishment, the IJAVN has operated entirely based upon the rights to free speech, freedom of the press and freedom of association. These rights have been committed by the government of Vietnam to the international community.

With the arrests of Misters Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy,  and Le Huu Minh Tuan and at the same time, continuing harassment of multiple members of the IJAVN, the Vietnamese authorities seriously violates and eliminates the rights to free speech, freedom of the press and freedom of association that the State of Vietnam has committed in the Law of International Treaties and its Constitution.

At the same time, by imposing this blatant suppression, the Vietnamese regime seeks to completely eliminate the peaceful criticism of its citizens and destroy civil society organizations.

Independent Journalists Association of Vietnam declares:

The arrests of Misters Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy,  and Le Huu Minh Tuan as well as many bloggers and Facebookers are serious violation of international conventions on human rights and Vietnam’s Constitution, contrary to the trend of human progress in the implementation of universal values. We urge the Vietnamese communist authorities to drop all charges and release the above-mentioned independent journalists immediately and unconditionally.

We condemn the blatant repression of the Vietnamese government against the Independent Journalists Association of Vietnam in particular, civil society organizations in general as well as other citizens who use their rights to freedom of speech and press to voice their concerns.

We denounce Vietnam’s violations and warn the international community about Vietnamese authorities’ fierce oppression of basic rights of its citizens.

The Independent Journalists Association of Vietnam calls on the international community, especially the governments of nations signatories of the international conventions on human rights that Vietnam has signed and relevant countries to take practical actions to force the Vietnamese communist government to respect and fulfill international commitments on human rights. The ongoing Vietnamese suppression shows the non-binding human rights dialogues between Vietnam and the European Union (EU), the United States and many other countries have no practical effect.

The Independent Journalists Association of Vietnam calls on all Vietnamese people to be clearly aware of their civil rights, especially the basic rights such as freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, and freedom of association which are severely violated by the communist authorities. All Vietnamese people should support independent journalists, including members of the Independent Journalists Association of Vietnam, in the fight for freedom of the press.

Independent Journalists Association of Vietnam calls on individuals and organizations practicing human rights inside and outside Vietnam to speak up and support our voices in the future.

The blatant repressions of the Vietnamese government cannot be deterred and even less able to silence the voice of freedom for human rights, for society, people, and the country, as well as for the world’s peaceful cause.

The Independent Journalists Association of Vietnam will continue to operate and will carry forward our goals and purposes, prioritizing dialogues and peaceful criticism for for a civilized and prosperous Vietnam.

THE EXCUTIVE BOARD OF INDEPENDENT JOURNALIST ASSOCIATION OF VIETNAM

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 34, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16-2-1953/ 16-2-2023) hôm 6/1/2023, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Internet

Công an không nể mặt quân đội rồi!

Bộ Công an đã trình Quốc hội về dự thảo Luật Cảnh vệ, theo đó thì bộ trưởng Bộ Công an sẽ có quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ. Lưu ý rằng khi trình dự thảo này thì ông Tô Lâm vẫn còn là bộ trưởng Bộ Công an.

Như vậy bộ trưởng Bộ Công an sẽ được xếp ngang hàng tứ trụ lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị của đảng cộng sản, gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Có lẽ điều này đã khiến Bộ Quốc phòng cảm thấy bị “lép vế.” Cho nên ngay sau đó, ngày 24/5, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô đã yêu cầu phải bổ sung quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ cho bộ trưởng Quốc phòng bên cạnh bộ trưởng Công an để đảm bảo đồng bộ.

Ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước thứ ba của Việt Nam trong vòng hai năm. Ảnh: AP

Lên chủ tịch nước, thế lực của ông Tô Lâm lớn đến đâu?

Ông Lâm lên làm chủ tịch nước trong một nhiệm kỳ nhiều biến động nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam khi lần lượt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai đều mất chức do kết quả của công cuộc ‘đốt lò’ của ông Trọng mà ông Tô Lâm là trợ thủ tích cực.

Sau khi các nhân vật này, vốn có thứ bậc cao hơn ông Tô Lâm trong Bộ Chính trị, ra đi, ông Lâm trở thành một trong số rất ít ỏi những người đủ điều kiện để lên làm tổng bí thư theo quy định của đảng.

Nhà hoạt động nhân quyền cho người Thượng Y Quynh Bdap. Ảnh: VOA

Các nhóm nhân quyền kêu gọi Thái Lan chớ dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam

Hôm 13/6, các nhóm nhân quyền kêu gọi Thái Lan không dẫn độ một nhà hoạt động Việt Nam bị giam giữ ở Bangkok, nói rằng ông này có thể gặp nguy hiểm nếu bị trả về Việt Nam, AP đưa tin.

Ông Y Quynh Bdap, người được cấp quy chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan, bị cảnh sát địa phương bắt giam hôm 11/6, một ngày sau khi ông gặp các quan chức đại sứ quán Canada khi ông xin tị nạn ở đó, theo Tổ chức Quyền Hòa bình, nơi đã liên lạc với ông trước đó.

Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (phải) bắn vòi rồng vào một tàu được Hải quân Philippines thuê để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế thường lệ cho quân đội đóng tại bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây hôm 5/3/2024 ở Biển Đông. Ảnh: Ezra Acayan/ Getty Images

Biển Đông và Đệ Tam Thế Chiến

Từ ngày 15/6, lực lượng Cảnh Sát Biển (Hải Cảnh) Trung Quốc sẽ bắt đầu khám tàu và bắt người trên các vùng biển theo một quy định mới có tên “Thủ tục thực thi luật hành chánh của các cơ quan tuần duyên” do chính phủ nước này ban hành hôm 15/5. Hành động mới của Trung Quốc chắc chắn làm leo thang xung đột trên Biển Đông, thậm chí khơi mào đụng độ quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ và mở màn cuộc chiến tranh Đệ Tam Thế Chiến.