Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng: Kế hoạch của Việt Tân trong bối cảnh thế giới mới

Ngày 20 tháng Mười Một, 2022 Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng đã có buổi nói chuyện với đồng hương tại Houston, Texas về kế hoạch của Việt Tân trong bối cảnh thế giới mới.

Youtube Việt Tân