Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Bản chất lật lọng của Bắc Kinh đối với gia đình Rajapaksa: Bài học cho các nhà lãnh đạo thân TQ

Việc Trung Quốc bỏ rơi Tổng Thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được xem là bài học cho các nhà lãnh đạo thân Trung Quốc trên thế giới.

Trung Quốc chỉ đưa ra những nhận xét chung chung về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra ở Sri Lanka và đặc biệt là không hề có dấu hiệu ủng hộ ông Rajapaksa, người mà Bắc Kinh từng gọi là “người bạn thân” của Trung Quốc tại Sri Lanka.

Sự việc cho thấy, bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào có khuynh hướng thân hoặc tin tưởng Trung Quốc phải hiểu rằng việc phát triển mối quan hệ cá nhân với Bắc Kinh không có nghĩa là “bạn bè” sẽ giúp nhau khi cần thiết, vì Trung Quốc xem việc “thích nghi với tình hình mới” quan trọng hơn là chăm sóc bạn bè hay chế độ mà họ từng lôi kéo dụ dỗ đi theo quỹ đạo của họ.

Bài trích: “Vắt chanh bỏ vỏ,” sự tráo trở mang tên… Trung Quốc – Lương Thái Sỹ

Youtube Việt Tân