Bắt chước mô hình Trung Quốc… 100%

Nguyễn Phú Trọng tiếp Tập Cận Bình tại Hà Nội. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tờ Quân Đội Nhân Dân vừa công bố bài “Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá” (1).

Theo đó, kết quả Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN) khóa 12 (07/05/2018-12/05/2018) chính là một “gáo nước lạnh”, “giội” vào toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam. Ví dụ: Hội nghị lần thứ bảy của BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 không hề có biến động lớn về nhân sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng vẫn yên vị. Các Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 chỉ bầu thêm hai thành viên Ban Bí thư. Bỏ phiếu để kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12, nhằm gia tăng việc kiểm soát quyền lực, gia tăng giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ càng ngày càng trong sạch, ngang tầm với yêu cầu về nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

“Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá” dành phần chủ yếu để biện bạch cho “Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”: Toàn Đảng bàn thảo về công tác cán bộ, Hội đồng Lý luận Trung ương và “đội ngũ trí thức nước nhà” tổ chức nhiều diễn đàn khoa học, hệ thống truyền thông thì mở các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về cả tinh thần lẫn nội dung,… Nói cách khác, “Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” – giờ trở thành Nghị quyết của BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 – là một sản phẩm hình thành từ sự đóng góp của toàn dân, bao gồm nhiều “ý kiến đa chiều” được thu thập từ “diễn đàn chính trị sâu rộng trong toàn xã hội”.

***

Đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm các Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 – giờ, đều đã trở thành “cán bộ cấp chiến lược”, được ví von là “tinh hoa của những tinh hoa quốc gia” – sẽ không tiếp tục phạm những sai lầm nghiêm trọng như xác định khai thác bauxite ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng CSVN, như dốc toàn bộ nguồn lực quốc gia vào các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh để làm xương sống cho “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?…

Cũng đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm “tinh hoa của những tinh hoa quốc gia” sẽ đủ tinh minh để không tiếp tục bỏ phiếu bầu những cá nhân như Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị, chọn những cá nhân như Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng Ban Nội chính và sẽ không chọn thêm những cá nhân như Nguyễn Xuân Anh làm “tinh hoa của những tinh hoa quốc gia”?.. Chẳng lẽ không đủ tinh minh, liên tục phạm sai lầm, “tinh hoa của những tinh hoa quốc gia” vẫn có thể ung dung ngồi chọn những cá nhân khác làm “cán bộ cấp chiến lược”?

Ông Nguyễn Tấn Tuân, tác giả “Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá”, bảo rằng, tại Hội nghị lần thứ bảy của BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12, các Ủy viên đã góp ý cho “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017” rất “thẳng thắn”, “điểm mặt, chỉ việc, tách bạch giữa thành quả và hạn chế, giữa ưu và khuyết, giữa được và chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao phó” và “tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cầu thị lắng nghe, tự phê bình sâu sắc”. Tuy “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017”, Ủy viên nào “điểm mặt” ai, “chỉ việc” gì, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự phê bình ra sao, không được công bố nhưng ông Tuân khẳng định “nhân dân cho rằng, Trung ương quyết liệt như vậy là rất quý và đáng kính”!

***

Cứ theo cách ông Tuân lập luận thì BCH TƯ Đảng… Cộng sản Trung Quốc còn… quý và đáng kính hơn vì đã đi tiên phong!

Một ngày trước khi Hội nghị lần thứ bảy của BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 khai mạc, lúc trò chuyện với VietNamNet, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ Theo dõi các cơ quan của BCH TƯ Đảng CSVN thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN, loan báo đã kết thúc thử nghiệm về “nhất thể hóa” (chỉ để một cá nhân đảm nhiệm cả vai trò bí thư lẫn vai trò lãnh đạo cơ quan hành pháp). “Nhất thể hóa” đang chính thức được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Hưng nói thêm rằng BCH TƯ Đảng CSVN “đang nghiên cứu” về “nhất thể hoá một số chức danh cán bộ cấp chiến lược như kinh nghiệm Trung Quốc, ví dụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước” (2).

Sáu năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỉ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi” và thề “chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân”. Hơn một triệu viên chức thuộc đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau.

Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tháng ba vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 bởi đã ngồi tại đó đủ hai nhiệm kỳ thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc, nhất trí “hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước”, tạo điều kiện để ông Bình – nhân vật đề ra cam kết “tứ toàn” (Xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện. Cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện. Thực hiện Nhà nước pháp quyền toàn diện. Thực thi kỷ cương Đảng toàn diện) có thể làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có hai đại biểu phản đối “hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước” và ba đại biểu bỏ phiếu trắng!

“Nhất thể hóa” là sản phẩm chính trị “made in China”.

“Lò” của Tổng Bí thư, rồi “Nghị quyết Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” mà BCH TƯ Đảng CSVN khóa 12 vừa biểu quyết thành định hướng cho “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân” Việt không có gì mới với “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”… Trung Quốc.

***

“Dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng CSVN”, Trung Quốc đã và đang là “thầy” của Việt Nam. Lúc nào người Việt thôi phải bái vọng Trung Quốc là “sư” chưa xác định được.

Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Nhân Dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từng có một bài bình luận về chuyện “bắt chước mô hình Trung Quốc”, theo đó, từ Việt Nam, Cuba đến Bắc Hàn đều đang bắt chước Trung Quốc. Trong khi Cuba và Bắc Hàn chỉ bắt chước một phần thì Việt Nam “bắt chước 100%” và vì vậy, “Việt Nam cần thực sự nhớ ơn mô hình này bởi nhờ thế mà Việt Nam phát triển nhanh về kinh tế và chính trị thì ổn định” (3).

Bài viết vừa kể khiến nhiều người Việt tự ái. Trong số này có cả các cựu viên chức và học giả như ông Trần Đức Nguyên (cựu Trưởng Ban Nghiên cứu của ông Võ Văn Kiệt, người tham gia soạn thảo Cương lĩnh Đổi mới cho Đại hội 6 của Đảng CSVN), ông Đặng Phong (tác giả bộ Tư duy kinh tế Việt Nam), ông Tống Văn Công (cựu Tổng Biên tập tờ Lao Động),… Họ khẳng định, “đổi mới” (thực chất là từ bỏ quản lý – điều hành kinh tế theo kế hoạch, quay lại với kinh tế thị trường) là do thúc bách từ thực tế chứ không phải bắt chước Trung Quốc (4).

Có thể các cựu viên chức và học giả vừa kể không sai về “đổi mới” nhưng trật lất về mô hình chính trị.

Bất chấp xung đột về chủ quyền, những hiểm họa tiềm ẩn đối với kinh tế – xã hội, giới lãnh đạo Đảng CSVN vẫn tìm sang Trung Quốc “bái sư”, từ “Tiểu sư” ở trong rừng đến “Đại sư” giữa thủ đô:

– Ngày 11 tháng 9 năm 2016, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra BCH TƯ Đảng CSVN, hội kiến ông Vu Xuân Sinh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra – Kỷ luật của Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc để cám ơn vì đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước (5).

– Ngày 13 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN đến Bắc Kinh, gặp ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra – Kỷ luật BCH TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu về các chủ trương của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra – Kỷ luật của BCH TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuyện chống tham nhũng, tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược “bốn toàn diện” của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội 18 đến nay (6).

– Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã dẫn một phái đoàn cao cấp của Đảng CSVN đến gặp ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Công sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải để học hỏi kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị (7).

Các Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN bái Trung Quốc làm “sư” chưa đủ. Quân đội cũng được cử sang Trung Quốc “bái sư”. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Ban Tổ chức của BCH TƯ Đảng CSVN cử 22 sĩ quan cao cấp là “cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới”, sang Trung Quốc tham gia một khóa học 15 ngày Đoàn cán bộ chính trị cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham gia khóa học 15 ngày về “các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc”. Từ 2009 đến 2013, Quân ủy Trung ương của Việt Nam đã cử sáu đoàn như thế sang Trung Quốc học tập (8).

Những đoàn như thế đã đặt nền móng cho nhiều hoạt động gần đây. Chẳng hạn tháng 4 năm ngoái, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đã sang Việt Nam “mở lớp trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 40 cán bộ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với chủ đề: Ba bí quyết lớn giành thắng lợi vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc” (9).

***

Cuối năm ngoái, khi tổng kết thời sự cả năm, hết The Economist (10) tới Bloomberg (11) cùng nhận định, Việt Nam tiếp tục sao chép đủ thứ từ Trung Quốc. Chẳng phải chỉ chống tham nhũng, Việt Nam còn bắt chước Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến theo kiểu Tập Cận Bình!

Ông Tập Cận Bình từng khuyến dụ giới lãnh đạo Đảng CSVN vài lần rằng Trung Quốc và Việt Nam có “lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan”. Sức nặng, mức độ hấp dẫn của tám từ đó đủ để ngoài “sơn thủy”, “văn hóa”, ngay cả “nghị quyết” cũng… “tương thông”!

Chú thích

(1) http://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/gao-nuoc-lanh-gioi-vao-nhung-ke-hiem-khich-chong-pha-538843

(2) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/600-can-bo-cap-chien-luoc-3-do-tuoi-co-dac-thu-449359.html

(3) http://nhanamsg.blogspot.de/2009/09/bat-chuoc-gioi-that.html

(4) https://boxitvn.wordpress.com/2010/02/26/hoc-hay-khong-hoc-trung-quoc/

(5) https://www.vietnamplus.vn/viet-namtrung-quoc-trao-doi-kinh-nghiem-ve-kiem-tra-xay-dung-dang/405490.vnp

(6) https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-kien-ong-vuong-ky-son-585914.vov

(7) https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-va-trung-quoc-tang-cuong-trao-doi-cong-tac-xay-dung-dang-20170911222748238.htm

(8) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/22-si-quan-cap-cao-quan-doi-tap-huan-tai-trung-quoc-2810677.html

(9) https://www.mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/luc-luong-bien-phong-viet-%E2%80%93-trung-trao-doi-pho-bien-kinh-nghiem-xay-dung-dang/45018-58053-85144

(10) https://www.economist.com/news/asia/21732824-difference-partly-philosophical-communist-parties-china-and-vietnam-do-not-get

(11) https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-21/vietnam-mimics-china-in-embarking-on-sweeping-corruption-purge

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tạ Lỗi Trường Sơn

Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Các anh từ Bắc vào Nam
Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
Các anh đến
Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
Của xì ke, gái điếm, cao bồi
Của tình dục, ăn chơi
“Hiện sinh – buồn nôn – phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồ…

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.