Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 – Các nguyên nhân chủ chốt

Chỉ một ngày sau khi Trung Quốc xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam ngày 17/2/1979, tờ New York Times trong bài bình luận ngày 18/2/1979 chỉ ra các nguyên nhân có thể là chủ chốt, đưa đến cuộc xâm lăng của Trung Quốc tháng 2/1979 và kéo dài cả thập niên sau đó.

Youtube Việt Tân