Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Dân làng ở huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk biểu tình đòi đất

Sáng hôm 28 tháng Bảy, 2022, hàng chục người dân Buôn Lang, xã Ea Pôc, huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk, mang theo những biểu ngữ thô sơ xuống đường biểu tình đòi đất.

Nhiều năm qua, liên tục xuất hiện tình trạng quan chức địa phương cấu kết với các công ty lâm nghiệp cướp đất của người dân Tây Nguyên.

Youtube Việt Tân