Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Đảng Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ và RSF vận động các Dân Biểu Liên Âu

Nhiệm kỳ của Quốc Hội Âu Châu khóa 9 (2019-1024) vừa bắt đầu hôm 1 tháng Bảy, 2019. Nhằm cập nhật thông tin cho các dân biểu QHAC về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và vận động các dân biểu trước viễn ảnh QHAC sẽ bỏ phiếu quyết định phê chuẩn hay không Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU – Việt Nam (EVFTA) trong thời gian tới đây, một phái đoàn gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Việt Tân đã đến trụ sở Quốc Hội Âu Châu tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ trong chuyến vận động 2 ngày, 9 và 10 tháng Bảy, 2019.

Youtube Việt Tân