Diễn Đàn

Dân Oan Biểu Tình Tại Hà Nội

Sáng nay ngày 31/7/2007 tại thủ đô Hà Nội đã nổ ra cuộc biểu tình của đồng bào các địa phương thuộc nhiều tỉnh ở

Chủ nghĩa duy lý

19.7.2007 Nhà toán học, khoa học và triết học René Descartes René Descartes (1596-1650). Nhà toán học, khoa học và triết học René Descartes là

Thư Phản Đối

Kính gởi:  Ông Chủ tịch xã Quan Lạn, Nguyễn Trúc Cường  Ủy Ban Nhân Dân Xã Quan Lạn  Ủy Ban Nhân Dân Huyện Vân Đồn