Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023
75 năm Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền – Tự Do, Bình Đẳng & Công Lý cho Việt Nam

Để xiển dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh dân quyền của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, từ năm 2018 Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề 75 NĂM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN – TỰ DO, BÌNH ĐẲNG & CÔNG LÝ CHO VIỆT NAM, Đảng Việt Tân muốn đề cao sự hy sinh can đảm của các nhà hoạt động, ngay cả khi ở trong tù, vẫn miệt mài tranh đấu để đòi tự do, bình đẳng và công lý cho dân tộc Việt Nam.

Tên của cá nhân hay tổ chức được Ban giám khảo của Giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 tuyển chọn sẽ được công bố vào thời điểm đầu tháng 12.

Giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại Paris, Pháp.

Chi tiết về địa điểm, thời điểm và livestream sẽ được đưa ra trong thông báo lần tới.