Những Quan Niệm Căn Bản

PHẦN 3 – NIỀM TIN CANH TÂN

Từ hơn 150 năm qua, Việt Nam đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu hầu thoát khỏi cảnh nô lệ, thuộc địa của ngoại bang, nhưng lại để rơi vào một cuộc chiến tương tàn nhân danh ý thức hệ kéo dài gần một phần tư thế kỷ. Trong lúc bao nhiêu quốc gia khác đồng cảnh ngộ với Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng thuộc địa để vươn lên thành những quốc gia tân hưng, mệnh danh là những con rồng của Á châu, thì đất nước chúng ta đi từ cảnh nồi da xáo thịt sang tình trạng bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản Việt Nam. 25 năm cuối thế kỷ 20 lẽ ra đã là một cơ hội quý báu để toàn dân ta nỗ lực phát triển bắt kịp lân bang hầu cất cánh thành một quốc gia tân tiến. Đau đớn thay, cơ hội này đã bị uổng phí vì những sai lầm nghiêm trọng của đảng Cộng Sản Việt Nam và vì tầng lớp lãnh đạo đã đặt quyền lợi phe nhóm lên trên quyền lợi dân tộc. Ngày hôm nay, ở đầu thế kỷ 21, Việt Nam vẫn bị xếp hạng là một trong những quốc gia nghèo đói và chậm tiến nhất trên thế giới.

Hơn thế nữa, tình trạng độc tài hiện nay chính là nguyên nhân của những tệ nạn trong xã hội Việt Nam như tham nhũng lan tràn, lạm dụng quyền thế, luật pháp và công lý bị chà đạp, nhân phẩm bị dày xéo, xã hội đầy rẫy bất công. Tất cả đưa đến sự băng hoại của những giá trị luân lý, đạo đức, làm thui chột tính tình người và làm lung lay tận gốc rễ nền tảng xã hội Việt Nam. Do đó, cốt lõi của vấn đề Việt Nam là độc lập dân tộccanh tân đất nước từng kéo dài từ thế kỷ trước cho đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Giải đáp chung cho cả hai bài toán liên hoàn này là một cuộc cách mạng toàn diện để xóa bỏ mối nhục lạc hậu và chậm tiến, phục hồi lại những giá trị tinh thần của dân tộc, và chấm dứt những bất công trong xã hội đã kéo dài quá lâu trên đất nước Việt Nam.

Vì vậy, đảng Việt Tân đã đề ra một tiến trình cách mạng gồm hai ưu tiên: cứu nước, bằng cách chấm dứt nền cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam; và xây dựng lại đất nước, bằng canh tân con người, canh tân cơ chế và môi trường xã hội.

Ưu tiên cứu nước là một cuộc đấu tranh để giành tự do cho mọi người dân, giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị độc tài, và xây dựng một chính quyền thực sự do người dân làm chủ. Việt Tân quan niệm nguyên tắc chỉ đạo đấu tranh là lấy sức mạnh dân tộc làm chính để vận dụng toàn dân, đồng thời kết hợp với việc tranh thủ những hợp tác quốc tế trong tinh thần bình đẳng, cùng tạo áp lực tối đa ở mọi mặt để thay đổi nguyên trạng, tạo ra bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên. Tùy theo tình hình, chính lược đấu tranh có thể thay đổi nhưng nguyên lý chỉ đạo dựa trên sức mạnh dân tộc không thể thay đổi. Đó cũng là nguyên lý cuộc sống, vì chỉ có chính người Việt mới ưu lo giải quyết những vấn đề của dân tộc Việt trong chiều hướng có lợi nhất; và chỉ khi mỗi người dân tự lấy sức mình để tranh đấu cho bản thân mới thực sự làm chủ được vận mạng và tương lai của chính mình.

Ưu tiên xây dựng đất nước là nỗ lực canh tân toàn diện bao gồm cả ba lãnh vực: con người, cơ chế và môi trường sinh hoạt xã hội. Việt Tân quan niệm canh tân phải là một tiến trình chuyển hóa chọn lọc và tích cực nhằm xây dựng lại đất nước trên cả hai bình diện vật chất và tinh thần. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cuộc cách mạng canh tân và phát triển Việt Nam còn phải nhắm vào việc giữ vững được sự độc lập và chủ quyền quốc gia. Nhu cầu canh tân Việt Nam tuy trường kỳ nhưng cũng vô cùng cấp bách hầu rút ngắn giai đoạn phát triển, đưa Việt Nam bắt kịp với lân bang và trở thành một trong những quốc gia hùng cường tại Á Châu trong 20 năm trước mặt.

Tiến trình cách mạng này chỉ có thể thành công nếu có được sự tham gia của mọi thành phần dân tộc ở trong cũng như ngoài nước. Đảng Canh Tân Cách Mạng Việt Nam là một thành phần của dân tộc với ước vọng làm một phương tiện của toàn dân để cùng với đại khối dân tộc thực hiện cuộc cách mạng phục hưng và canh tân đất nước. Nắm chính quyền thường được coi là điều kiện cơ bản để thi hành chính sách, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn mọi mặt từ vật chất đến tinh thần hiện nay, những biện pháp canh tân không nhất thiết dễ dàng thi hành nếu chỉ dựa trên hệ thống hành chánh, mà còn phải nhờ ở khả năng vận dụng quần chúng. Với những nguyên tắc và phương hướng đấu tranh đã đề ra, đảng Việt Tân dù ở trong hay ngoài chính quyền, vẫn sẽ cố gắng đóng góp cho tiến trình canh tân đất nước một cách hiệu quả trong những điều kiện tốt nhất có thể có được.

Ngày hôm nay, nhìn ra được những vấn đề cơ bản của đất nước, thấy được sức mạnh tiềm tàng của dân tộc và chiều hướng suy bại của đảng Cộng Sản Việt Nam, người Việt Nam có thể lạc quan tin tưởng vào một tương lai sáng lạn của dân tộc. Đặc tính khoa học và kỹ thuật tiến bộ hiện nay là một thuận lợi lớn cho sự phục hồi đất nước. Đại khối quần chúng Việt Nam trong nước với các đặc tính thông minh và chuyên cần, dù đang bị đè nén nhưng vẫn khát khao một ngày tháo gỡ được xiềng gông để thực sự phát triển. Khối nhân lực người Việt hải ngoại trải rộng khắp thế giới, có ý thức chính trị cao và thành công về các mặt khoa học, kỹ thuật và tài chánh, là một lực lượng quan trọng đóng góp cho tiến trình cách mạng canh tân. Với ý niệm Hòa và Đồng kết hợp hai khối người này thành một mối đại đoàn kết dân tộc, đó chính là sức mạnh dân tộc cần thiết để làm đất nước chuyển mình.

Chính nghĩa sáng ngời của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay chính là khát vọng muốn chấm dứt mọi bất công, muốn các thế hệ mai sau có được một tương lai tốt đẹp hơn, muốn mọi người được sống một cuộc sống xứng đáng hơn, muốn không còn cảnh người đầy đọa người qua những nhân danh huyễn hoặc…. Tất cả mọi người Việt trong cũng như ngoài nước đều muốn xây dựng lại một đất nước Việt Nam mới, một xã hội Việt Nam mới, trong đó chỉ có tình người và yêu thương là nền tảng của sự thịnh vượng và một niềm tự hào mới.

Lịch sử đã chứng minh sức mạnh chính nghĩa tất thắng của dân tộc. Đặc tính thời đại, yếu tố nhân sự và tâm lý cả trong lẫn ngoài nước đều thuận lợi. Kết hợp với quyết tâm và nhiệt tình của những người Việt Nam đấu tranh vì lý tưởng dân tộc, cuộc cách mạng canh tân dân tộc và đất nước nhất định sẽ thành công. Tất cả mọi con dân Việt, với tấm lòng sắt son yêu thương đất nước, yêu thương dân tộc, sẽ sát cánh bên nhau để cùng đưa đất nước sang một kỷ nguyên mới của phát triển, của sự trong sáng và công bằng.

Việt Nam sẽ là một nước thanh bình, thịnh vượng, mà ở bên trong, con người sống tự do, dân chủ và có trách nhiệm, còn ra bên ngoài, có khả năng đóng góp cho nền hòa bình, ổn định của Đông Nam Á và của thế giới.