Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ 2022 – kỳ thứ 14

Hàng năm, kể từ năm 2009, Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ (Geneva Summit for Human Rights and Democracy) được đều đặn tổ chức tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Thời gian tổ chức luôn là vài ngày trước hay song song với các kỳ họp thường niên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, và trong dịp đó các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải lần lượt tường trình tình hình nhân quyền tại quốc gia của họ.

The Geneva Summit (Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva) là một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới. Đảng Việt Tân là một trong 25 tổ chức đó – đã được mời gia nhập một năm sau khi liên minh được thành lập.

Mục đích của Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneve về Nhân Quyền và Dân Chủ là để nêu lên tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm vào một số trường hợp được đánh giá là cấp bách và cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân. Năm nay, phần diễn giả Việt Nam là nhà giáo Phạm Minh Hoàng đến từ Paris, Pháp Quốc.