Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hong Kong tuyên bố không lùi bước

Chúng tôi yêu Hong Kong.

Chúng tôi là nhóm người Hong Kong bao vây thành phố, sau khi chính phủ làm ngơ trước tiếng nói của chúng tôi và đã sử dụng vũ lực thái quá, để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa.

Chúng tôi một lần nữa lập lại 5 yêu cầu của chúng tôi:

1) Hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ;
2) Rút lại lời chụp mũ người biểu tình là những người bạo loạn;
3) Thả tất cả những người biểu tình bị bắt giữ, đặc biệt là sinh viên và người bị thương;
4) Điều tra trách nhiệm của cảnh sát trong việc đàn áp tàn bạo;
5) Bà Carrie Lam phải từ chức.

Chúng tôi sẽ KHÔNG lùi bước cho đến khi tất cả các yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng.

Youtube Việt Tân