Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Kế hoạch bí mật giúp Tòa Bạch Ốc đi trước Nga một bước

Chỉ thị đầu tiên mà Ngoại Trưởng Antony Blinken nhận được từ Tổng Thống Biden là “thiết lập lại” các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ ở nước ngoài để Hoa Kỳ có thể đối phó với những thách thức phía trước. Chiến lược này mang tính quyết định trong việc chống lại sự xâm lược của Nga ở Ukraine.

Mới đây, Ngoại Trưởng Blinken và một số giới chức khác đã cung cấp cho nhà báo của The Washington Post nhiều thông tin chi tiết mới mô tả một loạt các “cuộc họp hậu trường” trong năm qua đã giúp tạo nên liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để hỗ trợ Ukraine.

Những diễn tiến này xác nhận quan điểm của Tổng Thống Eisenhower trong một bài phát biểu năm 1957: “Các kế hoạch là vô giá trị, nhưng lập kế hoạch là tất cả.”

Kế hoạch bí mật của chính quyền Biden bắt đầu vào tháng Tư, 2021 khi Nga điều động khoảng 100.000 quân đến biên giới Ukraine. Sự điều động đông đảo binh lính khi đó hóa ra chỉ là một đòn giả vờ, nhưng Blinken và các giới chức khác đã thảo luận các thông tin tình báo của Mỹ về các hành động của Nga với các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức tại một cuộc họp của NATO ở Brussels trong tháng đó. Thông điệp của họ là: “Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.”

Bài trích: “Kế hoạch bí mật giúp Tòa Bạch Ốc đi trước Nga một bước,” David Ingatius, The Washington Post, 26/5/2022.

Youtube Việt Tân