Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Làm gì nếu bạn bị nhiễm hoặc nghi bị nhiễm COVID-19?

Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn khi bạn bắt đầu có những triệu chứng bệnh và cách ly tại nhà. Những điều cần làm để tránh cho người ở cùng nhà bị lây nhiễm: “Home Isolation – Cách Ly Trong Nhà.”

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: