Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lời chúc năm mới của các anh chị em Việt Tân Châu Âu

Tết đến nào quên Nước Cần Nước
Xuân về vẫn nguyện Dân Cứu Dân.