Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lời chứng của cụ Lê Đình Kình về nguồn gốc khu đất nông nghiệp Đồng Sênh

Video clip này đã ghi lại những lời chứng của cụ Lê Đình Kình về nguồn gốc khu đất nông nghiệp Đồng Sênh và những diễn biến tranh chấp đất tại Đồng Tâm.

Nguồn Trịnh Bá Tư

XEM THÊM: