Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Thân hữu Việt Tân tổ chức lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến

Hội Thân Hữu Việt Tân tại Anh Quốc tổ chức tại thủ đô London hôm 18 tháng Tám, 2019 lễ tưởng niệm các vị Anh Hùng Đông Tiến đi Dựng Cờ Chính Nghĩa.

Sau phần niệm hương trước di ảnh các Anh Hùng Đông Tiến, Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân lượt qua cùng cử tọa bước chân gian nan của các chiến hữu đảng viên Việt Tân tiên phong trên đường Đông Tiến và đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giành lại tự do cho dân tộc, thực hiện hoài bão canh tân đất nước.

Dịp nầy, Kỹ Sư Bảo đã cũng trình bày đề tài thời sự “Trung Cộng – Âm Mưu Thôn Tính Việt Nam & Thế Giới”. Sau cùng, buổi lễ kết thúc đã kết thúc bằng Bữa cơm Yểm Trợ Quốc Nội trong không khí thân tình, cởi mở.

Youtube Việt Tân