Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Luật An Ninh Mạng sẽ được áp dụng nhiều hơn

Truyền thông Đảng vs truyền thông xã hội, bạn tin ai?

Báo chí trong nước gần đây đã đồng loạt đăng lại một bài xã luận, của Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương ông Võ Văn Thưởng, mang tựa đề “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”.

Sau khi cáo buộc các mạng truyền thông xã hội kích động bạo loạn, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, cần phải tích cực triển khai Luật An Ninh Mạng với các biện pháp chế tài thật nặng để răn đe, xử lý những trang mạng có ý xuyên tạc, phát tán tin giả gây hại cho Nhà Nước. Ông còn khẳng định, trong thời đại kỹ thuật số, các báo đài trong nước mà ông gọi là báo chí “cách mạng”, cần khẳng định hơn nữa, vai trò là bộ lọc thông tin để dẫn dắt, định hướng xã hội.

Theo các nhà báo độc lập và các nhà hoạt động, thì bài xã luận này phản ảnh sự sợ hãi của đảng và Nhà Nước cộng sản, đối với các mạng truyền thông xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Việc phải thành lập hệ thống thông tin tuyên giáo trên mạng Internet VCNET, kèm với bài xã luận của Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng được đăng trên các báo lề Đảng, chẳng qua là nỗ lực của đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam nhằm ngăn chặn người dân có được thông tin trung thật và thực thi quyền tự do biểu đạt, là những quyền tự do cơ bản một dân tộc cần có để phát triển.

Việt Nam 360