Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lý Thái Hùng: Việt Tân đồng hành cùng Đồng Tâm đòi công lý

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, nhận định biến cố Đồng Tâm mang ý nghĩa gì trong tình hình hiện nay.

Vì sao công an lại sát hại Cụ Lê Đình Kình? Chủ ý từ trước hay do có công an bị chết? Vì sao Bộ Công An lại cáo buộc Đảng Việt Tân kích động bà con Đồng Tâm chống chế độ? Tình hình chống đối tại Đồng Tâm sẽ diễn tiến ra như thế nào trong thời gian tới?

Youtube Việt Tân