Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

LS Nguyễn Văn Đài: Vụ oan án Hồ Duy Hải kéo dài 12 năm do mục đích bao che và chính trị

Phân tích vụ oan án Hồ Duy Hải, Luật Sư Nguyễn Văn Đài cho biết phán quyết giám đốc thẩm hôm 8 tháng Năm, 2020 không có giá trị vì vi phạm luật pháp; và giải đáp các câu hỏi:

– Nguyễn Văn Nghị là ai?

– Tuyên bố “hội đồng thẩm phán toà án tối cao thừa nhận là trong quá trình điều tra, xét xử có một số thiếu sót, một số vi phạm, nhưng vẫn cho rằng không làm thay đổi bản chất của vụ án,” vô lý ở điểm nào?

– Vì sao vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hơn 12 năm?

– Gia đình và luật sư của anh Hồ Duy Hải có thể làm gì tiếp theo?

Youtube Việt Tân