Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Nguyễn Phú Trọng “nổ mây đen và mặt trời” để che đậy thực trạng Việt Nam

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định về câu nói của Tổng Bí Thư – Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Ông Phạm Minh Hoàng còn nói về vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam và tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm trong ngành giáo dục.

Câu Chuyện Trong Tuần

XEM THÊM: