Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Sau biến cố Đồng Tâm dân hết tin vào chiến dịch đốt lò của ông Trọng

Chương trình Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ nhận định của ông về dịch viêm phổi Vũ Hán đang khiến cả thế giới lo lắng cũng như cập nhật về biến cố Đồng Tâm.

Youtube Việt Tân