0.CôngGiáo

Đồng hành cùng Giáo Xứ Mỹ Yên

9/8/2013 THÔNG CÁO BÁO CHÍ FOR IMMEDIATE RELEASE Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam Liên Lạc: Lm. Paul Van Chi Chu paulvanchi@yahoo.com Tel: