3.Đảng CSVN

Mùa đảo chính đã bắt đầu

Như nhiều nhà bình luận tiên đoán, cuộc sát phạt của phe thắng thế trong Đại Hội Đảng 12 đối với cánh thua cuộc đã

Trọng chuốc khinh

Gió mưa sùi sụt Lửa mất Bếp còn Âu rỗng chuột rình khua khoắng Ba vua bếp già Lo lắng lườm nhau” (Phùng Cung) Vở

Thư gửi Nguyễn Chí Đức

Khi biết Đức đưa ra “Ý tưởng về CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối” [1], tôi rất vui, bởi tôi biết, việc dứt khoát

Những ngộ nhận tai hại

Tư tưởng đúng, hành động đúng Tình hình đất nước hiện nay quả là bi đát và cấp bách nhưng để thay đổi được lại

Lỗ hổng đã 67 năm

Cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu 1945 đã tròn 67 năm. Trên dưới một đời người. Bao nhiêu thơ ca ca ngợi cuộc chính

Ai giữ nước?

Suốt hơn nửa thế kỷ, mọi báo đài của đảng và nhà nước CSVN luôn dùng từ ngữ “ngụy quân, ngụy quyền” khi nói đến