30 tháng 4

Khao khát tháng Tư

Tưởng niệm tháng 4 đen năm nay, chúng ta cần có một tinh thần khác. Đó là tinh thần chuẩn bị cho ngày quật khởi vào tháng 4 năm 2020, để toàn thể dân tộc không còn thảm kịch “triệu người vui lẫn triệu người buồn” mà sẽ cùng nắm tay nhau, đẩy lùi ngày 30 tháng 4 vào quá khứ.

Nước mắt tháng 4

Vẫn biết rằng lịch sử không bao giờ có chữ “NẾU”. Nhưng nếu như không có một kết cục 30.04.1975, nếu như vĩ tuyến 17 vẫn còn là ranh giới chia cắt hai miền đất nước thì Việt Nam hôm nay sẽ như thế nào?

41 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4

CTM Media phỏng vấn ông Lý Thái Hùng | Cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm, các sinh hoạt liên quan đến biến cố này đã được tổ chức tùy theo góc nhìn của mỗi phía, mỗi bên…