bảo hiểm y tế

Khủng hoảng thiếu hụt trầm trọng thuốc men, vật tư y tế khắp cả nước. Điển hình trong đồ họa là ở trạm y tế phường Tân Quý ở Sài Gòn, tháng 6/2022. Ảnh: Tiền Phong

Khủng hoảng y tế hay khủng hoảng đạo đức, chính trị ở xã hội Việt Nam?

Truyền thông CSVN đăng tin bài về tình trạng thiếu hụt thuốc chữa bệnh thông thường và vật tư y tế dẫn đến việc khủng hoảng dịch vụ khám chữa bệnh của hệ thống y tế công. Lý do được cho rằng cán bộ sợ làm sai, sợ trách nhiệm sau vụ Việt Á khiến nhiều quan chức trong ngành bị bắt và sa vòng lao lý. Mới đây, ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc lại điều này.

California muốn trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân. Trong hình, mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Rosemead, California, vào ngày 5/1/2021. Ảnh: Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images

California và tham vọng chăm sóc y tế toàn dân

“Y tế toàn dân,” tiếng Anh gọi là “universal healthcare,” là một hệ thống bảo hiểm y tế trong đó mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi cần thiết, bất cứ ở đâu, mà không phải thanh toán hóa đơn chữa bệnh. Hệ thống y tế toàn dân được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đánh giá là “ý tưởng mạnh mẽ nhất mà ngành y tế công cộng đề ra nhằm hợp nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ đó một cách toàn diện và đầy đủ.” Một trong những “mục tiêu phát triển bền vững” của Liên Hiệp Quốc là xây dựng hệ thống y tế toàn dân ở tất cả các nước thành viên vào năm 2030.