biến đổi khí hậu

Greta Thunberg tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu vào tháng 12 năm 2018. Ảnh: Internet

Greta Thunberg và “Thứ Sáu vì tương lai”

Thiếu niên Greta đã quan tâm và hành động một cách bền bỉ và quả quyết. Trên hành trình của mình, cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, khiến họ nhận ra rằng họ có sức mạnh, cũng như nhận ra rằng khi tập hợp lại, họ có thể thay đổi thế giới. Nhờ cô, những người lớn tuổi có thêm hi vọng vào những người trẻ tuổi và những người trẻ tuổi có thêm hi vọng vào tương lai.