biển miền Trung

Nói biển sạch nhưng chưa công bố bằng chứng

Bộ Y tế và Bộ NN & PTNT cho biết môi trường biển của bốn tỉnh miền Trung đã an toàn, nguồn lợi hải sản đã phục hồi. Trên mạng xã hội, phần đông dư luận bày tỏ sự nghi ngờ với kết luận của cả hai bộ nầy và yêu cầu Chính phủ phải công bố bằng chứng biển sạch chứ không thể nói suông như vậy.