bộ máy nhà nước

Bộ Trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc đề nghị, trong một phiên họp Quốc Hội, học theo Singapore trả lương cao để giữ chân "tinh hoa" trong bộ máy nhà nước. Ảnh: Internet

Nói nghe buồn cười

Nhìn chung đa số (lãnh đạo, quan chức nhà nước) đều có học hàm, học vị, bằng cấp cao nhất nhưng có phải là “tinh hoa” không? “Tinh hoa” gì mà cứ phát biểu là dân cười, dân châm biếm vì toàn nói linh tinh, chẳng giống ai. Quản lý thì dân chê, điều hành thì dân bất mãn. Thế thì có nên tăng lương cho họ để “giữ tinh hoa” như phát biểu của ông Bộ Trưởng (Hồ Đức Phớc)?