bội thực cấp phó

Cơ quan Công An huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội có những 6 Phó Trưởng Công An Huyện. Ảnh: FB Việt Tân sưu tập

Dân nào nuôi nổi bộ máy này!

Mặc dù chỉ là cơ quan công an cấp huyện, nhưng cơ quan Công An huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội có tới tận 6 phó trưởng công an huyện. Nhiều cấp phó như vậy, không biết dân đóng thuế biết chừng nào mới nuôi nổi bộ máy này. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến giá xăng, giá điện, thuế phí ngày càng tăng và vắt kiệt sức của người dân?