Chiến hữu Nguyễn Kim

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, Đại diện Việt Tân tại Úc Châu, chia sẻ tâm tình trong buổi lễ tưởng niệm Chiến hữu Nguyễn Kim, cựu Chủ tịch đảng Việt Tân, do Cơ sở Việt Tân Sydney tổ chức hôm 25/11/2023 tại Sydney, Úc Châu

Sydney: Buổi tưởng niệm Chiến hữu Nguyễn Kim, cựu Chủ tịch đảng Việt Tân – Thương nhớ một người đi

Ngày 25 tháng Mười Một, 2023, Cơ sở Việt Tân tại Sydney đã tổ chức buổi tưởng niệm Chiến hữu Nguyễn Kim – cựu Chủ tịch đảng Việt Tân. Ông đã rời xa cõi tạm ngày 8/11/2023…

Trong buổi lễ mọi người được lắng nghe những chia sẻ tâm tình đầy xúc động của những người đã có cơ duyên gặp gỡ và làm việc chung với Chiến hữu Nguyễn Kim – một con người bình dị, khiêm cung đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng Canh Tân Việt Nam. Một con người với trái tim đầy lòng nhân ái, bao dung, đầy tình thương dành cho quê hương Việt Nam.

Thông báo: Chiến hữu Nguyễn Kim, cựu Chủ Tịch Đảng Việt Tân đã mãn phần

Đảng Việt Tân trân trọng thông báo cùng Đồng bào trong và ngoài nước, Quý Thân hữu và các Chiến hữu:

Chiến hữu Nguyễn Kim, cựu Trung Tá Không Quân, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu Chủ Tịch Đảng Việt Tân đã mãn phần vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, hưởng thọ 79 tuổi.

Chiến hữu Nguyễn Kim đã dành trọn cuộc đời đóng góp vào nỗ lực Dân chủ hóa và Canh tân Việt Nam.