đảng đừng xía vào

Cánh đồng lúa. Ảnh: Kinh Tế Saigon Online

Trả lại cho dân tôi

Nhìn lại quá khứ, từ 1975 – đảng chỉ đạo hợp tác hóa nông nghiệp theo kiểu Miền Bắc trước 1975, cả nước bị đói triền miên năm này năm khác, phải ngửa tay xin viện trợ bo bo, rất xấu hổ. Năm 1986 với Nghị quyết 6, xã cảng giao lại cho dân tự lo tự sống, cho lưu thông không ngăn sông cấm chợ.

Năm 1989 – sau 3 năm trả cho dân cái quyền được làm, được sống – Việt Nam xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo với trị giá 320 triệu đô la Mỹ, điều chưa từng có từ khi đảng dành phần lo.