danh tính

Cạm bẫy khi bảo mật nhân thân lãnh đạo

Tại sao thân thế, sự nghiệp, gia sản của lãnh đạo cộng sản lại phải đưa vào diện mật đang đặt ra câu hỏi về tính chính danh và trách nhiệm của người quản lý đất nước.