đất đai thuộc sở hữu của toàn dân

Báo chí trong nước loan tải vụ 162.000 ha đất do người Trung Quốc sở hữu tại Việt Nam. Ảnh: VNTB

Vì sao đang có 162.000 ha đất của Việt Nam nhưng do người Trung Quốc sở hữu?

162.000 ha đất do người Trung Quốc sở hữu tại Việt Nam, trong số đó có bao nhiêu là núp bóng người dân, doanh nghiệp trong nước? Đó là vấn đề được đặt ra ở nghị trường Quốc Hội vào chiều ngày 11/11/2021.

Việc ‘xin khất’ trả lời của Bộ Trưởng Kế Hoạch – Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, một lần nữa cho thấy sự lúng túng của cái gọi là “Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”