ĐBQH Phạm Phú Quốc

Có bao nhiêu ông/bà Phạm Phú Quốc, Hồ Thị Kim Thoa, Trịnh Xuân Thanh? Ảnh: Youtube Việt Tân

Có bao nhiêu ông Phạm Phú Quốc?

Phải phân biệt những người muốn có cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài với những kẻ cướp đoạt tiền bạc của nhân dân để trốn chạy ra nước ngoài.

Trong 496 vị đại biểu quốc hội có bao nhiêu ông bà như ông Phạm Phú Quốc? Trong cả ngàn cán bộ do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư quản lý, có bao nhiêu ông bà như bà Hồ Thị Kim Thoa? Trong hàng chục ngàn doanh nghiệp có bao nhiêu ông bà như ông Trịnh Xuân Thanh?

Hồ sơ ĐBQH Phạm Phú Quốc nằm trong những tài liệu mà Al Jazeera thu thập được, tức "Hồ sơ Cyprus," bao gồm 1.471 đơn đăng ký, có tên của 2.544 người nhận được "hộ chiếu vàng" Cyprus từ 2017 đến cuối năm 2019. Ảnh chụp từ truyền hình

Những ai được “đặc cách” làm công dân Cyprus?

Chắc rồi danh sách của nhiều người Việt Nam khác mua quốc tịch Cyprus sẽ dần dần được tiết lộ từ đây đến năm sau. Và có lẽ người hài lòng nhất về vấn đề đó, là ông Quốc. Bởi cùng một xui rủi mà có bạn có bè, thì ông sẽ vui hơn là lâm nạn một mình.