đề án nâng cao nhân quyền

Ảnh: Youtube VOA

Việt Nam duyệt đề án truyền thông ‘nâng cao’ nhân quyền

Từ Bangkok, nhà hoạt động Đường Văn Thái, cựu nhà báo Việt Nam đang xin tị nạn chính trị, chia sẻ với VOA về dự án truyền thông nhân quyền của Việt Nam: “Đề án này được phê duyệt với các mục đích: “…biện minh với quốc tế rằng Việt Nam rất tự do về ngôn luận, tự do về nhân quyền,… là một lá bài để đối phó với quốc tế và các tổ chức nhân quyền; một dự án béo bỡ để các quan chức rút ruột ngân sách bởi đề được thực hiện khá dài hơi, từ 2023-2028…; và đề án sẽ được tuyên truyền sâu rộng ở Việt Nam với tính chất mị dân…”