đồng cam cộng khổ

TNLT Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân, trong buổi trà đàm với cộng đồng người Việt tại Copenhagen hôm13/11/2023TNLT Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân, trong buổi trà đàm với cộng đồng người Việt tại Copenhagen vào ngày 13/11/2023

TNLT Châu Văn Khảm trà đàm với cộng đồng người Việt tại Đan Mạch

Ông Châu Văn Khảm đã nói về sự đồng hành của Việt Tân với những người đấu tranh, quan tâm đến sự Tự do Dân chủ cho Việt Nam và đặc biệt trong quốc nội. Ông cho biết, dù biết rằng về Việt Nam có thể sẽ bị bắt, ông vẫn quyết định về để tiếp cận và hỗ trợ cho những người đang đấu tranh trong nước. Ông cho rằng, đó là cách để thể hiện sự đồng cảm, đồng cam cộng khổ và đồng hành bằng hành động cụ thể của Việt Tân với những người yêu nước.