đúng quý trình

Cần thêm bao nhiêu người phải chết cho thủy điện?

Nếu sự việc xảy ra đúng như cảnh báo, sắp tới, VN sẽ còn vô số người chết oan ức vì xả lũ thủy điện “đúng quy trình”. Bao nhiều người chết nữa thì ngành thủy điện và nhà cầm quyền mới động tâm?