khối dân doanh

Phố Hàng Mã, tháng trước (tháng 9/2020). Ảnh: The New York Times/Getty Images

Nền kinh tế “3 chân, còn 1” và khả năng trở thành “kỳ tích Châu Á”

Trong khuôn khổ của một bài viết này, người viết đưa ra lý giải yếu tố quyết định mức tăng trưởng 2,12% trong 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam. Đồng thời, đưa ra đánh giá về bài viết của tác giả Ruchir Sharman trên tờ The New York Times ngày 13 tháng Mười và nhận định về khả năng Việt Nam có trở thành một “kỳ tích Châu á” tiếp theo hay không?