khống chế

Chuyện 5 chú khỉ và nải chuối

Câu chuyện về 5 chú khỉ và nải chuối chỉ là một cuộc thí nghiệm để tìm hiểu về tâm lý con người – trong đó mấy chú khỉ là vật thí nghiệm – và cho thấy là dưới cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa” người cộng sản đã áp dụng kỹ thuật như trong cuộc thí nghiệm vừa nêu để âm thầm khống chế người dân.