Luật Trách Nhiệm Tự Do Báo Chí

Dân Biểu Adam Schiff (trái) và Thượng Nghị Sĩ Dân chủ Amy Klobuchar vừa đệ trình Dự Luật Trách Nhiệm Tự Do Báo Chí nhằm mục đích quy trách nhiệm cho những quan chức nhắm mục tiêu vào các nhà báo.

Giới lập pháp Mỹ ra dự luật tăng cường tự do báo chí toàn cầu

Các nhà lập pháp Mỹ trong tháng này đưa ra hai dự luật chú trọng đến việc quảng bá tự do báo chí và bảo vệ các nhà báo trên thế giới.

Luật Tự Do Báo Chí Toàn Cầu, một nỗ lực lưỡng đảng, của TNS Dân Chủ Brian Schatz và TNS Cộng Hòa Todd Young là ‘đại sứ’ của tự do báo chí và huấn luyện các nhân viên ngoại vụ cổ súy truyền thông độc lập và bảo vệ ký giả nước ngoài. Trong khi đó, Luật Trách Nhiệm Tự Do Báo Chí do TNS Dân Chủ Amy Klobuchar và DB Dân Chủ Adam Schiff đệ trình, có mục đích quy trách nhiệm cho những viên chức đàn áp các nhà báo.