Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp

Mấy lời cùng ông Tổng

Ngày cuối cùng chuyến công du, bầu đoàn hùng hậu của ông mới được ông chủ điện Élysée tiếp chuyện và kèm theo lời nhắc nhở về Nhân quyền và tự do báo chí như một khuyến cáo Hà Nội nếu muốn tiến xa hơn trong quan hệ với EU.

Nếu Tổng Bí thư anh minh thì ông Trọng thành tro

Đợt công du “cấp nhà nước” của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN ở Pháp, Cuba vừa kết thúc và dư âm của đợt công du này vẫn đang làm dư luận Việt Nam rúng động.

Hai tấm hình: Sự khác biệt không chỉ 150 ngàn Euros

Có sống tại Pháp mới thấy sự hờ hững qua chuyến viếng thăm chính thức này nó to lớn cỡ nào. Không một tờ báo nào có lấy một dòng, ngoại trừ tờ Humanité của đảng CS Pháp. Truyền thanh truyền hình cũng không hề nhắc tới.