nỗ lực tiêu biểu của Việt Tân

Một số nỗ lực tiêu biểu của Đảng Việt Tân năm 2023

Trong năm 2023 vừa qua, toàn thể đảng viên Việt Tân đã cố gắng đẩy mạnh các sinh hoạt nội bộ cũng như thực hiện các nỗ lực vận động người dân và quốc tế lên án CSVN về tình hình đàn áp nhân quyền và đặc biệt là phát động chiến dịch 50 Năm Hoàng Sa để vận động dư luận không quên Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Với rất nhiều nỗ lực âm thầm hay công khai thực hiện, anh chị em Việt Tân muốn chia sẻ đến quý vị ba công tác đã được thực hiện…