phân hóa nội bộ

Nội bộ Đảng CSVN phân hóa về chủ trương đối với Trung Quốc

Trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh kế hoạch cướp trọn Biển Đông, tương lai của Đảng CSVN ra sao tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của giới lãnh đạo CSVN: Bảo vệ chủ quyền đất nước hay đẩy Việt Nam vào con đường chư hầu Trung Cộng. Đảng CSVN chắc chắn sẽ không có tương lai nếu lựa chọn của họ không thuận lòng dân.